За нас

„АДРЕО“ ЕООД е инженерингова компания в областта на околната среда, сектор „Води“, основана през 2015 год. Опитът на фирмата се основава на професионализма на екипа специалисти, които изграждат „АДРЕО“ ЕООД.
С цел да удовлетворим високите изисквания на нашите клиенти „АДРЕО“ЕООД е изградил ядро от професионалисти в областта на водите – водоснабдяване, канализация, пречистване на води. Неизменна част от екипа са:

  • Инженери „ВиК“
  • конструктори
  • инженери „Електро КИП и А“
  • машинни инженери
  • инженери „ОВИК“
  • архитекти
  • специалисти пожароизвестяване
  • ландшафтни архитекти
  • финансисти – финансов и икономически анализ, финансови инструменти, анализ разходи-ползи
  • икономисти

Водещо за „АДРЕО“ЕООД е изграждане на ефективни, качествени и иновативни инженерни решения. Нашата мисия е да предоставим на Клиента завършен продукт, който да изисква минимални усилия за поддръжка и експлоатация!