Проектираме за Вас!
Професионализъм в пречистването от АДРЕО!

Услуги

Вода – Природа – Иновация
Проектни решения за пречистване на води

Услуги

Услуги

АДРЕО ЕООД предлага проектни и консултантски решения в областта на водите – пречистване на питейни и отпадъчни (ПСПВ и ПСОВ), ВиК мрежи и съоръжения, сградни ВиК инсталация за бита и промишлеността.

PSOV 3

ПРОЕКТИРАНЕ ПСОВ

Mreji 1

ПРОЕКТИРАНЕ ВиК мрежи 

сградни ВиК

ПРОЕКТИРАНЕ Сградни ВиК 

Wet lands1

ПРОЕКТИРАНЕ Влажни зони

Chastichni 21

Комплексни и частични услуги

Услуги

Представяне

АДРЕО ЕООД предлага проектни и консултантски решения в областта на водите – пречистване на питейни и отпадъчни (ПСПВ и ПСОВ), ВиК мрежи и съоръжения, сградни ВиК инсталация за бита и промишлеността.

АДРЕО ЕООД  разработва документи и цялостни проекти за ВиК системи (ВиК мрежи, съоръжения, ПСПВ и ПСОВ): подготовка на прединвестиционно проучване, идеен проект, технически проект, работен проект, съдействие при избор на оборудване, икономически и финансов анализ; разработване на Програма за управление и оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ); Подготовка и проверка на технически спесификации към тръжни документи за избор на изпълнител за инфраструктурни проекти в сектор „Води“ (ВиК мрежи, ПСПВ, ПСОВ);

АДРЕО ЕООД предлага цялостно управление на проектите по време на изпълнението, с осъществяването на инвеститорски контрол.

Вода – Природа – Иновация 

За Адрео ЕООД

Проектиране на пречиствателни станции за питейни води

АДРЕО ЕООД предлага проектни решения за пречистване на питейни и отпадъчни води, ВиК мрежи и съоръжения!

За екипа на АДРЕО ЕООД е важно да запазим човешкото здраве и природа! Предлагаме решения в областта на пречистване на питейни води преди достигане до крайния потребител, както и пречистване на отпадъчните води преди връщането им обратно в природата.

Адрео ЕООД извършва проектиране във всички фази за пречистване на питейни води.

Цялостно решение за реконструкция, модернизация, разширение на съществуващи  пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).