Проектиране на пречиствателни станции за питейни води

АДРЕО ЕООД предлага проектни решения за пречистване на питейни и отпадъчни води, ВиК мрежи и съоръжения!

За екипа на АДРЕО ЕООД е важно да запазим човешкото здраве и природа! Предлагаме решения в областта на пречистване на питейни води преди достигане до крайния потребител, както и пречистване на отпадъчните води преди връщането им обратно в природата.

Адрео ЕООД извършва проектиране във всички фази за пречистване на питейни води.

Цялостно решение за реконструкция, модернизация, разширение на съществуващи  пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).