Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

АДРЕО ЕООД предлага решения за реконструкция, модернизация, разширение на съществуващи ПСОВ.

Адрео ЕООД извършва проектиране във всички фази за пречистване на:

 • Битови отпадъчни води:
  • Населени места 500 – 500 000 ЕЖ;
  • Курортни и жилищни комплекси, вилни зони и др;

 • Промишлени отпадъчни води от:
  • Хранително-вкусовата промишленост (мандри, кланици и месопреработване, пивоварни, консервни фабрики и др.);
  • Производство на хартия и целулоза;
  • Кожарска промишленост;
  • Добив на масла и преработка;
  • Автомобилни сервизи, автомивки и бензиностанции

 • Цялостно решение за реконструкция, модернизация, разширение на съществуващи ПСОВ