Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения

 

Изработване на прединвестиционно проучване, идеен проект, технически проект, работен проект за ВиК мрежи и съоръжения.