Поверителност

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прочетете изцяло публикуваната ни ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ преди да използвате услугите предлагани от нашия сайт. В случай че не сте съгласни с Условията, моля не използвайте услугите предлагани от сайта.

Съдържанието в Настоящата политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация. Тази политика е подготвена съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, осигурява засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.